Pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi

Metryka praktyki

Firma: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma ERGO Hestia zdecydowała się na wsparcie swoich pracowników-rodziców, którzy stanowią stosunkowo dużą liczbę zatrudnionych w firmie, przez zapewnienie opieki nad ich dziećmi w czasie okołoświątecznym. Pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi ma być stałym elementem oferty pracodawcy dla rodziców i ma zostać rozszerzona na okres wakacyjny. Praktyka ta doprowadziła do zmniejszenia absencji wynikających z konieczności opieki nad dziećmi.