Pomoc powodzianom

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska, DB Schenker, Europ Assistance Polska, Grupa Allegro, Grupa ATLAS, Grupa Novartis, HDI Asekuracja, METRO Group, Microsoft, PKN Orlen, PwC, Radisson Blu Hotel, Rossmann, Totalizator Sportowy,
Branża: Handel, Transport i logistyka, Usługi, Budownictwo i nieruchomości, Farmaceutyka, Finanse, IT, Energetyka, Surowce i paliwa, Konsulting, Hotelarstwo, Rozrywka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2010

W maju 2010 roku niemal cała południowa Polska znalazła się pod wodą. Najbardziej poszkodowane obszary to województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, opolskie i lubelskie. Wielka woda nie oszczędziła też miast położonych nad Wisłą, w tym Sandomierza, Krakowa i Warszawy. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji straty spowodowane przez powódź w roku 2010 sięgają niemal 3 miliardów euro. Poszkodowanych zostało około 70 tysięcy rodzin. Straty poniosło 811 gmin oraz około 1400 przedsiębiorstw. Powódź zniszczy- ła liczne budynki mieszkalne oraz ponad 900 szkół i przedszkoli. Zniszczone zostały również drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie, mosty, sieci wodociągowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne.

W akcję pomocy powodzianom włączały się osoby prywatne i instytucje z całej Polski. Na apel odpowiedziały również firmy – niezależnie od miejsca działania, branży, wielkości i liczby zatrudnionych. Jedną z najczęściej oferowanych form pomocy były akcje zbierania środków finansowych, żywności, ubrań, środków czystości i innych niezbędnych artykułów.

Grupa Allegro i jej Fundacja All for Planet zorganizowała zbiórkę funduszy na remont szkoły w Jaśle w ramach akcji „Naprawianie szkoły. Przyłącz się do remontu”. Do pomocy włączyli się użytkownicy serwisu oraz pracownicy firmy. Każdy użytkownik, wystawiając przedmiot na sprzedaż, mógł wybrać opcję „Aukcja dla powodzian”, dzięki czemu część środków pozyskanych przez Allegro trafiała na konto fundacji.

Sklepy sieci hipermarketów Real należące do METRO GROUP włączyły do pomocy swoich klientów. W ramach Programu Bonusowego PAYBACK rozpoczęto akcję „Punkty dla powodzian”. Klienci sklepów Real przekazali w ten sposób 203 900 punktów, które zostały zamienione na żywność, która następnie trafiła do powodzian za pośrednictwem Banku Żywności w Krakowie.

PKN ORLEN zainicjował akcję pomocy finansowej dla obecnych i byłych pracowników firmy. Osoby poszkodowane mogły ubiegać się o pomoc w postaci bezzwrotnej zapomogi losowej oraz udzielonej na preferencyjnych warunkach zwrotnej pożyczki na remont domu lub mieszkania. Dzięki zorganizowanej akcji udzielono 40 świadczeń.

Działania firmy ROSSMANN skupiły się na tym, by mieszkańcom kilkunastu gmin jak najszybciej zostały przekazane środki czystości niezbędne do sprzątnięcia zalanych terenów. Firma zaangażowała się także w odbudowę zniszczonej infrastruktury jednej ze szkół w Sandomierzu. W ramach zbiórki pieniędzy na ten cel we wszystkich sklepach sieci sprzedawane było specjalne wydanie magazynu konsumenckiego „Skarb”, którego firma jest wydawcą.

Celem strategicznym Fundacji Totalizatora Sportowego Milion Marzeń jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reagowanie na bieżące problemy społeczne. Za pośrednictwem fundacji Totalizator Sportowy przekazał na działania pomocowe dla powodzian prawie milion złotych. Dzięki sieci oddziałów terenowych mógł bezpośrednio dotrzeć do poszkodowanych. Pracownicy odwiedzali zalane tereny. Informowali o założeniach programu fundacji, pomagali wypełniać wszelkie niezbędne dokumenty i od razu przesyłali je do siedziby fundacji. Dzięki temu mogli nie tylko oszacować skalę zniszczeń, ale także dopasować wielkość pomocy do potrzeb konkretnych rodzin. Maksymalną kwotą jednorazowego wsparcia było 4900 zł. Aby udzielić pomocy jak najsprawniej, przedstawiciele biznesu podejmowali współpracę z organizacjami, które świadczą pomoc na co dzień, m.in. z Caritas Polska, Federacją Banków Żywności. Firma udzieliła także pomocy materialnej swoim pracownikom mieszkającym na zalanych terenach, m.in. w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Jaśle, Krakowie, Kielcach, Katowicach, Opolu, Płocku, Przemyślu, Sandomierzu, Tarnowie, Wilkowie, Włocławku i Wrocławiu.

Inną inicjatywą było zorganizowanie zbiórki potrzebnych powodzianom artykułów przez hotel Radisson Blu Kraków wspólnie z Caritas Polska. Zbiórkę przeprowadzono w kilku krakowskich biurowcach, a także na terenie hotelu, gdzie do udziału w niej zachęcano pracowników.

Jeden z największych operatorów logistycznych, DB Schenker, wsparł logistycznie Federację Banków Żywności. Olsztyński oddział firmy już wcześniej realizował dla tej organizacji m.in. systematyczny transport darów na terenie całej Polski. W związku z kataklizmem powołano w firmie projekt „DB Schenker logistyka dla powodzian”. W pomoc zaangażowani byli pracownicy, przewoźnicy i kurierzy. Pracownicy postanowili pomóc poszkodowanym także w ramach programu wolontariatu pracowniczego Świąteczny Czas Pomagania.

Firma doradcza PwC zaangażowała się w pomoc doradczą dla organizacji pozarządowych zajmujących się niesieniem pomocy poszkodowanym. Ponadto pracownicy firmy pomagali w pakowaniu darów dla powodzian i angażowali interesariuszy firmy w zbieranie środków finansowych dla dotkniętych skutkami powodzi.

Po powodzi najtrudniejszy jest powrót do sytuacji sprzed katastrofy. Niezbędne są wówczas materiały budowlane, pieniądze na sprzęt osuszający, czyszczenie oraz remont zniszczonych budynków. Pomoc w takim zakresie zaoferowała Fundacja Dobroczynności ATLAS. Wsparła finansowo osoby dotknięte powodzią w gminie Janowiec (woj. lubelskie) i w gminie Bieruń (woj. śląskie), a także przekazała pomoc rzeczową w postaci ponad 35 ton materiałów budowlanych niezbędnych do odbudowy zniszczonych domów.

Podczas powodzi ucierpiało również wiele budynków instytucji publicznych, w tym szkół i przedszkoli. Wiele firm przekazało poszkodowanym instytucjom sprzęt i zorganizowało dla nich pomoc wolontariuszy rekrutujących się spośród pracowników tychże firm. Wolontariusze Microsoft chcieli sprawić, by powrót dzieci do szkoły wiązał się z przyjemnymi przeżyciami – dlatego w odbudowanej po powodzi Szkole Podstawowej numer 3 w Sandomierzu stworzyli nowoczesną pracownię komputerową.

Grupa Novartis co roku organizuje piknik firmowy dla swoich pracowników. W roku 2010 zrezygnowano z jego organizacji. Dzięki zaoszczędzonym pieniądzom udało się wyremontować siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych umysłowo w miejscowości Proszówki koło Bochni (woj. małopolskie).

Firma Europ Assistance Polska postanowiła uruchomić specjalny program dla osób dotkniętych skutkami powodzi. Pomoc obejmowała organizację zakwaterowania zastępczego, transportu dobytku i zwierząt domowych do schronisk, wizyt lekarza lub pielęgniarki, pojazdu zastępczego oraz nieodpłatną dostawę leków. Program gwarantował ponadto całodobowy dostęp do infolinii, również medycznej.

Zainaugurowana przez HDI Asekuracja ogólnopolska kampania społeczna „HDI dla powodzian” miała na celu niesienie pomocy osobom poszkodowanym poprzez uruchomione w 10 różnych miejscowościach Mobilnych Centrów Wsparcia, w których bezpłatnych porad udzielali psycholog, prawnik i specjalista do spraw ubezpieczeń. Równocześnie uruchomione zostało Wirtualne Centrum Wsparcia na stronie internetowej.

W momentach największych tragedii firmy są w stanie zmobilizować swoje siły, zasoby, zaangażować pracowników i wesprzeć tych, którzy pomocy w danej chwili potrzebują najbardziej.