Pomoc dzieciom z domów dziecka i świetlic środowiskowych w całej Polsce

Metryka praktyki

Firma: WAWEL,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Firma Wawel i Fundacja „Wawel z Rodziną” co roku aktywnie angażują się w pomoc dzieciom z domów dziecka i świetlic środowiskowych w całej Polsce. W 2021 roku dla placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego i opieki całodobowej zorganizowano dwa konkursy, w ramach których zainspirowano podopiecznych do nauki czym jest dobro i czynienia go w swoich społecznościach lokalnych. Konkurs „Dobre Uczynki wśród Nas” był odpowiedzią na specyficzną sytuację placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki całodobowej i wsparcia dziennego w czasie pandemii. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy literackiej lub plastycznej przedstawiającej kogoś ze swojego otoczenia, kto w czasie pandemii pomagał potrzebującym. W ramach akcji „Zostań Pomocnikiem św. Mikołaja”, dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych same mogły wcielić się w rolę Świętego Mikołaja. Zadaniem konkursowym było przygotowanie ozdób świątecznych i przekazanie ich seniorom ze swojej okolicy.