Pomoc dla Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: Leroy Merlin,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Fundacja Leroy Merlin Polska wkrótce po inwazji Rosji na Ukrainę uruchomiła projekt Pomoc dla Ukrainy dla uchodźców z Ukrainy. Projekt zakładał wsparcie finansowe i rzeczowe dla wszystkich organizacji, które wspierają uchodźców w Polsce oraz w Ukrainie (fundacje, gminy, kościoły, stowarzyszenia, szkoły). Wolontariusze z lokalnych sklepów i centrali firmy zgłaszali zapotrzebowanie na wsparcie lokalne przez zakup niezbędnych produktów lub przekazanie środków dla konkretnej organizacji. Były to takie produkty, jak: żywność, leki, ubrania termiczne, produkty z oferty LM potrzebne dla wojska i ludności cywilnej, wyposażenie punktów recepcyjnych i noclegowni. Fundacja pozyskiwała potrzebne produkty także od dostawców. Fundacji udało się wesprzeć 38 organizacji, niektóre wielokrotnie (52 darowizny). Łącznie Fundacja wydała na ten cel 358 008,00 zł. Na stałe Fundacja objęła swoim wsparciem noclegownię w Warszawie prowadzoną przez Fundację „Oczami Nieba”, sierociniec dla ukraińskich dzieci w Kawęczynku prowadzony przez Fundację „Honor pomagania Dzieciom” oraz polską szkołę w Mościskach. Dzięki współpracy z innymi stowarzyszeniami i dostawcami przekazujemy również potrzebującym transporty z Humany, środki gospodarstwa domowego, żywność. Działania będą kontynuowane w 2023 r.