Pomoc dla Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: HSBC Continental Europe (Polska),
Branża:
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Firma HSBC w Polsce zaangażowała się w szereg inicjatyw mających na celu niesienie pomocy ofiarom konfliktu w Ukrainie. W ramach inicjatywy „Solidarna Paczka” organizowanej przez Fundację Wiosna pracownicy HSBC w Polsce przekazali paczki dla 11 rodzin uchodźczych. Firma przekazała wsparcie finansowe dla Domu Kultury Warszawa-Śródmieście oraz Ukraińskiego Domu w Warszawie, które pomogły m. in. w organizacji lekcji dla dzieci oraz zakupie niezbędnych artykułów. Ponadto firma wynajęła samochód dostawczy w celu dostarczania artykułów pierwszej potrzeby do punktów pomocy w Warszawie. HSBC w Polsce pokryło też prywatne wydatki pracowników związane z pomocą ofiarom konfliktu w Ukrainie.