Pomgamy Ukrainie

Metryka praktyki

Firma: Asseco Poland,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 2 - Zero głodu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Asseco Poland po wybuchu wojny na Ukrainie podjęło szereg działań pomocowych na rzecz osób, które przybyły na teren naszego kraju. Firma zapewniła zakwaterowanie dla blisko 170 rodzin z dziećmi przez pierwszy miesiąc ich pobytu i wspierała ich w zależności od potrzeb m.in. w kwestiach mieszkaniowych, formalno-prawnych, medycznych czy edukacji dzieci. Zapewniła im także wsparcie materialne i finansowe. Ponadto Asseco zorganizowało spotkanie mikołajkowe dla 40 dzieci z Ukrainy uczących się w rzeszowskich szkołach. Spółka przekazała też środki finansowe wybranym fundacjom i wspierała je w ich działaniach. W 2022 r. spółka przeznaczyła na pomoc osobom z Ukrainy ponad 1,7 mln zł.