Pomarańczowy Kod

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2015

W ING Banku Śląskim wdrożono Pomarańczowy Kod. Składają się na niego Wartości i Zachowania ING, które wspierają budowanie spójnej kultury organizacyjnej oraz pomagają realizować strategię. Na potrzeby wdrażania Pomarańczowego Kodu został powołany zespół projektowy, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich większych jednostek w banku. Odbyło się ponad 400 spotkań i warsztatów oraz utworzono stronę intranetową Kodu.

W wewnętrznym konkursie zaś, który nawiązywał do kampanii marketingowej banku, wzięło udział 80 pracowników. Zorganizowano także kolejną edycję Akademii Umiejętności (coroczne dwudniowe wydarzenie dla menedżerów), dedykowaną Pomarańczowemu Kodowi.