Pomarańczowa Akademia Uni-logistics – Uni-logistics

Metryka praktyki

Firma: Uni-logistics,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2010

Pomarańczowa Akademia Uni-logistics to edukacyjny projekt skierowany do studentów, pracowników firmy i rynku szeroko rozumianych usług logistycznych. Pierwsza edycja programu odbywa się w terminie 18.11.2010–30.04.2011. Program prowadzony jest w oparciu o autorskie pojęcia: logistyka szczegółowa (badanie wszystkich elementów, czynników i podmiotów biorących czynny lub bierny udział w łańcuchu dostaw) oraz realny CSR (działania firm wykraczające poza deklaracje, działania pozorowane czy ukierunkowane jedynie na promocję). Wsparcie merytoryczne program otrzymuje od firm specjalizujących się w różnych aspektach dotyczących logistyki i CSR.

Studenci pracujący w dwóch grupach (logistycznej i CSR) badają m.in. możliwości realnego CSR realizowanego przez firmy MŚP z branży logistycznej. Program uczy pracy zespołowej, obejmuje kompleksową pomoc firmy rekrutacyjnej w znalezieniu zatrudnienia, a także pozwala na nabycie umiejętności niezbędnych w kontaktach z przedstawicielami branży logistycznej i z mediami. Pracownicy firmy nie tylko dzielą się swoją wiedzą z uczestnikami projektu na zasadzie wolontariatu, ale również poszerzają własne kompetencje.

Dzięki projektowi podniesiono prestiż firmy wśród pracowników i kontrahentów, wzrosła jej rozpoznawalność, zaangażowano pracowników w życie firmy, a uczestnicy zyskali cenną wiedzę. Średnia frekwencja uczestnictwa studentów w projekcie wyniosła 98%, a chęć wzięcia udziału w programie zgłosiło 80% pracowników firmy.