Pomaluj życie na nowo – Novo Nordisk

Metryka praktyki

Firma: Novo Nordisk,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2003
Literacki „Pomaluj życie na novo”. Jest to jedna z wielu aktywności firmy mających na celu propagowanie prawidłowego funkcjonowania z cukrzycą i edukację społeczeństwa na temat tej choroby. Dzięki Konkursowi zarówno chorzy jak i osoby zdrowe mają szansę zrozumieć, że cukrzyca nie przekreśla możliwości pełnego i twórczego życia, a także osiągania sukcesów. W promocji i organizacji Konkursu Novo Nordisk współpracuje z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej i Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków. Patronat nad Konkursem pełni Minister Zdrowia oraz Ambasada Królestwa Danii  w Polsce. Członkowie Jury to znani artyści: Hanna Bakuła, Joanna Sarapata, Andrzej Pągowski oraz od początku związany z Konkursem prof. Jerzy Woy-Wojciechowski. Główne nagrody i wyróżnienia przyznawane są za prace plastyczne i literackie. Propozycje konkursowe napływają na podstawie zgłoszeń, które można znaleźć w „Gazecie o Cukrzycy” – kwartalniku wydawanym przez Novo Nordisk, na stronie internetowej firmy oraz w regionalnych kołach PSD i oddziałach PTOZ.Inicjatywa Novo Nordisk od początku spotyka się z ogromnym zainteresowaniem w środowisku diabetyków. Każdego roku do Konkursu napływa ponad 500 prac. Dotychczas wzięło w nim udział blisko 3.000 osób. Zadaniem uczestników jest przedstawienie w formie artystycznej przeżyć, porażek i osiągnięć w walce z cukrzycą oraz promowanie odpowiednich postaw. Uczestnikami Konkursu mogą zostać osoby z cukrzycą lub osoby, których członkowie najbliższej rodziny chorują na cukrzycę. Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano 466 prac plastycznych i 100 prac literackich. W obu kategoriach jury, złożone z artystów oraz specjalistów w dziedzinie diabetologii, przyznało nagrody w trzech grupach: dzieci, młodzież i dorośli.

Konkurs „Pomaluj życie na novo” pozwala osobom z cukrzycą wyrażać swoje emocje i doświadczenia w formie artystycznej. Dzięki temu wielu diabetyków, którzy na co dzień niechętnie mówią o swojej chorobie, potrafi się emocjonalnie otworzyć. Konkurs jest także znakomitą formą opowiadania osobom zdrowym o zmaganiach z chorobą i poszerzania ich wiedzy o cukrzycy. Ta inicjatywa aktywizuje także członków rodzin diabetyków. Wspólne malowanie prac konkursowych, pisanie wierszy lub pamiętników zbliża pacjenta i jego rodzinę, pozwala na lepsze poznanie wzajemnych potrzeb. O popularności Konkursu świadczy również fakt, że od trzech lat angażują się w niego charytatywnie znane osoby, które na specjalnych happeningach „Gwiazdy dla dzieci z cukrzycą”, malują obrazy wspólnie z uczestnikami Konkursu.

Novo Nordisk od początku działalności w Polsce prowadzi programy edukacyjne. Od dziewięciu lat wydawany jest bezpłatny kwartalnik diabetologiczny „Gazeta o Cukrzycy”. Dla osób niewidomych i słabo widzących, począwszy od 31. numeru, każda kolejna edycja „Gazety o Cukrzycy” udostępniana jest bezpłatnie również w wersji audio. Novo Nordisk stworzyło również sieć bezpłatnych kafejek internetowych NovoWebCafe. Lekarzom i pacjentom, którzy pragną w szybki i przystępny sposób zapoznać się z podstawowymi informacjami o cukrzycy pomaga „Edukacja diabetologiczna w 5 minut”. Inną wyjątkową inicjatywą firmy wychodząca naprzeciw potrzebom informacyjnym pacjentów jest Centrum Informacji Novo Nordisk, w ramach którego działa jedyna w Polsce infolinia dla osób z cukrzycą 0 801 11 66 86 (opłata wg taryfy lokalnej). Novo Nordisk organizuje również regularne szkolenia, konferencje dla lekarzy i pielęgniarek, które są okazją do poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń związanych z cukrzycą.