Pomagam Cały Rok – Bank Ochrony Środowiska

Metryka praktyki

Firma: Bank Ochrony Środowiska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

W Banku Ochrony Środowiska projekt składki pracowniczej realizowany jest pod hasłem „Pomagam Cały Rok”. Pracownicy firmy dobrowolnie deklarują przekazanie dowolnej części swojego wynagrodzenia na cele społeczne. Suma ta co miesiąc odpisywana jest od pensjipracownika, a każda darowizna trafia na dwa cele: na stypendia dla zdolnych dzieci z rodzin o niskich dochodach (50% kwoty, współpraca z Fundacją Świętego Mikołaja) oraz na fundusz wsparcia dla pracowników BOŚ w trudnej sytuacji losowej (50% kwoty).