Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa

Metryka praktyki

Firma: Grupa Żywiec,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoprodukty
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Produkty Grupy Żywiec przygotowywane są z naturalnych składników dlatego zależy nam, by były pozyskiwane ze zrównoważonych źródeł. Firma zwiększa udział surowców z krajowych upraw, w tym chmielu i zbóż browarniczych, przyczyniając się do rozwoju lokalnych dostawców.

Od 2014 roku Grupa Żywiec jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rolnictwa ASAP, którego firma jest jednym z założycieli. W 2020 roku 9% surowców wykorzystywanych w procesie warzenia piwa pochodziło ze zrównoważonych upraw. Marka Specjal jako pierwsza marka piwa w Polsce powstaje w 100% ze zrównoważonego słodu oraz chmielu.

Najważniejszym efektem działania Stowarzyszenia w 2021 roku była publikacja raportu Zrównoważona Żywność w Polsce, który został przygotowany razem z partnerem merytorycznym – firmą Accenture. Raport zawiera kluczowe wnioski na temat przyszłości rolnictwa zrównoważonego, a także ukazuje preferencje konsumentów i ich rosnącą świadomość w tym obszarze.

Grupa Żywiec działa w obszarze zrównoważonego rolnictwa od ponad 7 lat. Dzięki Stowarzyszeniu ASAP firma buduje platformę współpracy pomiędzy różnymi branżami zainteresowanymi promowaniem zrównoważonej uprawy roślin i rolnictwa. Dzięki działaniu Stowarzyszenia udało się także podnieść świadomość pracowników firmy na temat problematyki zrównoważonego rolnictwa oraz wpływu na biznes. Między innymi dlatego w ostatnich latach systematycznie zwiększa się udział surowców pochodzących ze zrównoważonych upraw w całości zakupionych przez Grupę Żywiec składników piwa.

https://rolnictwozrownowazone.pl/