„Polskie-kupuję to!”

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kampania społeczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Pracownicy PGE Polska Grupa Energetyczna postanowili pomóc polskim przedsiębiorcom i polskiej gospodarce, promując i polecając sobie krajowe towary i usługi w ramach kampanii społecznej „Polskie – kupuję to!”. Celem kampanii jest zachęcanie Polaków do kupowania rodzimych produktów i usług. Firma wspiera także rozwój aplikacji Pola. Patronat honorowy nad inicjatywą objęło Ministerstwo Aktywów Państwowych.