Polityka Zarządzania Substancjami Chemicznymi

Metryka praktyki

Firma: Grupa CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Złożoność i wieloetapowość łańcucha dostaw w branży obuwniczej wymaga wdrożenia dodatkowych regulacji mających na celu ochronę konsumentów oraz pracowników łańcucha dostaw przed działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia.
Firma CCC wdrożyła Politykę Zarządzania Substancjami Chemicznymi wraz z Listą Substancji objętych ograniczeniami (Restricted Substance List), która stanowi część Kodeksu Postępowania Dostawców. Dostawcy są obowiązani do przeprowadzenia testów chemicznych wszystkich materiałów i komponentów wykorzystywanych w produkcji obuwia.