Polityka zapobiegania oszustwom – EDF Polska

Metryka praktyki

Firma: EDF Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Przeciwdziałanie nadużyciom
Dokument źródłowy: Raport 2013

W spółkach Grupy EDF w Polsce przyjęto Politykę zapobiegania oszustwom oraz Kodeks Etyki Grupy EDF. Do polityki dołączony został przewodnik zapobiegania oszustwom jako wsparcie dla menedżerów spółek Grupy w przeciwdziałaniu fałszerstwom. Przeprowadzono obowiązkowe szkolenia z zabezpieczania ryzyka oszustw i stworzono mapę ryzyka oszustw, identyfikując potencjalnie zagrożone obszary działalności. Regularnie prowadzone są audyty wewnętrzne i zewnętrzne, stanowiące skuteczne narzędzie do walki z nieuczciwością. Opracowano oświadczenie o poszanowaniu zasad etycznych, które podpisuje każdy pracownik.