Polityka Wolontariatu

Metryka praktyki

Firma: Capgemini Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 15 - Życie na lądzie
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Capgemini Polska wprowadziła politykę wolontariatu, która wspiera pracowników w ich działalności społecznej na rzecz środowisk lokalnych. Dzięki temu w ramach czasu pracy każdemu pracownikowi zatrudnionemu w ramach UoP przysługuje 1 pełnopłatny dzień wolny z tytułu wolontariatu w roku. Tak jak istnieją globalne inicjatywy z zakresu CSR, które czynią świat lepszym miejscem do życia, tak polityka ta umożliwia naszym pracownikom poświęcenie czasu na uczynienie lokalnych społeczności lepszymi miejscami do życia, pracy i nauki. Misją polityki jest wzmacnianie kultury „dawania” poprzez Wolontariat wśród pracowników firmy, którzy mają różne sposoby myślenia, różne umiejętności i doświadczenia, pochodzą z różnych środowisk. Celem jest stworzenie forum i zachęcenie pracowników do wolontariatu w działaniach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Polityka została wprowadzona 01.09.2022 roku i od tej pory już prawie 500 pracowników firmy skorzystało z możliwości wzięcia jednego dodatkowego dnia wolnego na wolontariat.

https://capgeminipolska.prowly.com/221013-architekci-pozytywnej-przyszlosci-case-studies-capgemini