Polityka środowiskowa – PGKiM Nowa Dęba

Metryka praktyki

Firma: PGKiM Nowa Dęba,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. realizuje na terenie miasta i gminy Nowa Dęba inicjatywy służące ochronie środowiska naturalnego: nasadzenia wierzby energetycznej, zastosowania know-how w dziedzinie gospodarki osadami z oczyszczalni biologicznej i programu selektywnej zbiórki odpadów.

Na uwagą zasługuje oczyszczalnia ścieków, obiekt, który został przekształcony w małe zoo, ponieważ przy oczyszczalni znajdują się stawy rybne, pasieka, hodowla strusi afrykańskich, żółwi, schronisko dla zwierząt. Otwarty dla społeczności lokalnej obiekt uzyskał rzeczywist przychylność mieszkańców mimo uciążliwego charakteru inwestycji, stanowiąc tym samym przykład dla innych gmin. Powyższe działania zostały przeprowadzone dzięki partnerskiej współpracy z Urzędem Miasta i Gminy, Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży Wsparcie oraz z placówkami edukacyjnymi.