Polityka środowiskowa – Kompania Piwowarska

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

W ramach systemu zarządzania środowiskowego stworzono w firmie system kontroli i zabezpieczeń ograniczający możliwość wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska.

Kompania Piwowarska wprowadziła także procedury usuwania odpadów, zanieczyszczeń w ściekach oraz niwelacji nadmiernego hałasu. Dzięki dbałości o środowisko naturalne i wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, jako pierwsze przedsiębiorstwo w branży uzyskało Świadectwo Czystej Produkcji.

W 2004 roku w ramach swoich działań pro-środowiskowych Kompania Piwowarska ufundowała system natleniania jeziora maltańskiego w Poznaniu. Znaczna poprawa stanu czystości wody i stopniowy rozwój szlachetnych gatunków ryb – to efekty, jakie przyniosła instalacja tego systemu. Kompania Piwowarska sfinansowała zakup i montaż urządzeń areacyjnych oraz przekazała fundusze na utrzymanie i konserwację ufundowanych urządzeń.