Polityka różnorodności w Carrefour i podpisanie Karty Różnorodności

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2013

Do końca 2013 roku Kartę Różnorodności podpisało 90 sygnatariuszy, wśród nich znalazły się zarówno duże firmy, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa, a także organizacje pozarządowe. Dla Carrefour Polska podpisanie Karty było związane z działaniami w zakresie polityki różnorodności, którą firma wdrożyła i realizuje jako odpowiedzialny pracodawca. Zapisy tej polityki mówią m.in. o tym, że kompetencje są jedynym warunkiem zatrudnienia. Ponadto firma realizuje projekty na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i promuje ideę zatrudniania wspieranego, m.in. we współpracy ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.