Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie TAURON

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Grupa TAURON opracowała i wdrożyła Spółkach dokument Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie TAURON, dodatkowo zostało przygotowane szkolenie e-learningowe dla pracowników TAURON Polska Energia.