Polityka przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy – Agora

Metryka praktyki

Firma: Grupa Agora,
Branża: Media,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci

Agora była jedną z pierwszych spółek, w której powstała polityka przeciwdziałania dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy. Jej pierwsza wersja weszła w życie już w 2003 r. Celem polityki jest stworzenie kultury organizacyjnej gwarantującej wzajemne wspieranie się wszystkich pracowników w codziennych obowiązkach. Działania promujące różnorodność wewnątrz organizacji pomagają tworzyć zróżnicowany, ale sprawnie współpracujący zespół. Przekłada się to na strukturę zatrudnienia w spółce. Udział kobiet i mężczyzn wśród pracowników jest prawie równy (49% mężczyźni, 51% kobiety – dane dot. Grupy Agora za 2016 r. – bez Helios S.A.), zaś na stanowiskach kierowniczych całkowicie równy. U podłoża polityki różnorodności realizowanej w Grupie znajduje się Karta Agory, która powstała wraz z „Gazetą Wyborczą” i spółką.