Polityka odpowiedzialnego pozyskiwania surowców i zarządzania materiałami

Metryka praktyki

Firma: LG Energy Solution Wrocław,
Branża:
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Firma LG Energy Solution Wrocław wprowadziła politykę odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, która określa podstawowe zasady zarządzania łańcuchem dostaw, by zminimalizować ryzyko związane m.in. z łamaniem praw człowieka czy zanieczyszczeniem środowiska. W skład polityki wchodzą regularne oceny łańcucha dostaw, dodatkowe badania due diligence oraz nadzór nad wprowadzanymi usprawnieniami. Spółka tworzy też system prewencji, by szybko wykrywać nieprawidłowości. Ustanowiła też „Kodeks postępowania dla dostawców”, składający się z globalnych standardów i regulacji.