Polityka odpowiedzialnego biznesu – Impact

Metryka praktyki

Firma: Impact Polska,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

OPIS PROBLEMU/SYTUACJA:

Impact Development Training Group prowadzi politykę odpowiedzialnego biznesu, podkreślając, że jest to konieczna i jedyna droga działania, na której to właśnie biznes stanowić powinien o pozytywnej przyszłości naszego społeczeństwa.

OPIS DZIAŁANIA:

Strategia Impact Polska w obszarze odpowiedzialnego biznesu obejmuje między innymi wewnętrzną politykę personalną, działania promujące tematykę odpowiedzialnego biznesu, bezpośrednie zaangażowanie pracowników w działalność na rzecz społeczności lokalnych i międzynarodowych.

Polityka personalna

Każdy pracownik Impactu ma prawo wykorzystania trzech dni wolnych, aby w tym czasie zaangażować się w działalność społeczną. Działalność ta ma przynieść korzyści edukacyjne dla pracownika, wzmocnić organizację a jednocześnie przynieść korzyści społeczne.

Promowanie odpowiedzialnego biznesu

Impact wykorzystuje projekty społeczne jako efektywne narzędzie do uczenia i rozwoju pracowników oraz całych organizacji biznesowych. W 2005 roku Impact podczas programów szkoleniowych przeprowadził ponad 90 projektów społecznych z uczestnictwem ponad 50 klientów korporacyjnych na całym świecie.

Realizowane programy dotyczą rozwoju efektywności pracowników, wzmacniania zespołów, rozwoju umiejętności przywódczych, wprowadzenia do kultury organizacji nowych wartości oraz wzmocnienia identyfikacji pracowników z firmą. Impact dodatkowo prowadzi dla klientów tzw. Fora Odpowiedzialnego Biznesu, których celem jest promowanie tego tematu wśród korporacji oraz przedstawienie propozycji wykorzystania projektów społecznych w programach szkoleniowych.

W ostatnich 12 miesiącach tego rodzaju inicjatywy zostały przeprowadzone w Warszawie, Londynie, Tunisie, Rzymie, Tokio, Sydney. Zaangażowanie w działalność społeczną Impact w ostatnich 12 miesiącach przeprowadził kilkanaście projektów społecznych. W ich tworzeniu jak również realizacji wzięli udział pracownicy z kilkunastu międzynarodowych biur z całego świata (w tym z biura w Warszawie).

Do wiodących projektów tego rodzaju należy projekt przeprowadzony w Zambii w sierpniu tego roku. Celem projektu było umożliwienie liderom organizacji społecznych zajmujących się problematyką AIDS/HIV wypracowania wspólnej strategii działania. Impact zorganizował i przeprowadził w Zambii trzydniowy program AIDS/HIV Leadership Forum.

KORZYŚCI:

– Innowacyjność oraz wzmacnianie kreatywności;
– Reputacja i wiarygodność marki;
– Wzrost motywacji pracowników i identyfikacji z firmą;
– Wzrost efektywności pracowników poprzez wzmocnienie samoświadomości i rozwój konkretnych umiejętności;

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Ujęcie odpowiedzialnego biznesu w strategię przynosi wymierne rezultaty dla firmy i staje się w efekcie znaczącą częścią kultury organizacji