Polityka finansowania przedsiębiorstw społecznych

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Inwestycje społeczne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Bank BGŻ BNP Paribas uruchomił ofertę dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej. W Polsce działa kilkanaście tysięcy tego typu podmiotów w różnych formach prawnych. Ich działalność pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, między innymi w odnalezieniu odpowiedniej pracy. To firmy, które oprócz maksymalizacji zysku, wyznaczają sobie cele społeczne i inwestują wypracowane zyski w działalność gospodarczą, oświatową lub kulturalną, której celem jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem.

W przeprowadzonym wraz z NESsT – międzynarodową organizacją inwestującą w przedsiębiorstwa społeczne – pilotażu, Bank udzielił finansowania Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko, należącemu do portfolio NESsT w Polsce. Siedlisko świadczy całodobową usługę opiekuńczą dla osób starszych i przewlekle chorych oraz prowadzi firmę cateringową. Oprócz zatrudnienia profesjonalnego personelu, Siedlisko realizuje programy edukacji zawodowej i tworzy miejsca pracy dla młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną oraz długotrwale bezrobotnych osób wywodzących się z lokalnego, wiejskiego rynku pracy.