Polityka dnia wolontariusza – Commercial Union

Metryka praktyki

Firma: Commercial Union,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

W 2006 r. Commercial Union wprowadził „politykę dnia wolontariusza”, pozwalającą pracownikom etatowym CU na dodatkowy, płatny dzień urlopu do wykorzystania na działalność wolontarystyczną na rzecz organizacji rekomendowanych przez Centrum Wolontariatu.

Firma posiada także procedurę różnorodności, która ma zapewnić m. in. wdrożenie niedyskryminujących i zgodnych z prawem procesów i praktyk wspierających indywidualny rozwój i możliwości pracownika zgodnie z jego zdolnościami i wkładem pracy, zbudowanie kultury włączania pracowników i potencjalnych pracowników, klientów i kontrahentów w istotne dla nich procesy, w której są oni traktowani godnie i z szacunkiem. Promowana jest także różnorodność w zatrudnieniu – 60 % pracowników Grupy Commercial Union Polska stanowią kobiety, które zajmują 37 % najwyższych stanowisk menedżerskich. Wprowadzono przejrzyste zasady uczestnictwa w szkoleniach dla pracowników, 120 menedżerów zostało włączonych do projektu „Performance Management” umożliwiającego rozwój kluczowych menedżerów, jak i innych pracowników. Wszyscy pracownicy mają zapewnioną bezpłatną, rozszerzoną opiekę medyczną.