Polityka CSR – monitoring klientów

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W Banku BGŻ BNP Paribas w ramach realizacji Polityk CSR prowadzony jest monitoring klientów. Stale realizowany jest proces monitorowania transakcji oraz finansowania firm pod kątem aspektów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. W tym celu wyodrębnione zostały sektory wrażliwe (energetyczny, węglowy, obronny, leśny, energii atomowej i rolno-spożywczy), w których transakcje są szczegółowo rozpatrywane przez zespół ekspertów pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wszyscy obecni i potencjalni Klienci Banku działający w wymienionych branżach są informowani o politykach CSR oraz otrzymują niezbędne wsparcie w celu zrozumienia procesu takiej analizy.