Polityka antykorupcyjna w GK PGE

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Polityka antykorupcyjna w GK PGE to dokument bazujący na wdrożonym w czerwcu 2016 roku Kodeksie etyki. W PGE Polskiej Grupie Energetycznej przeprowadzono warsztaty dotyczące tego zagadnienia, w których do września 2017 roku wzięło udział 95,88 procent pracowników.