Polityka antykorupcyjna Liberty Global

Metryka praktyki

Firma: UPC Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Przeciwdziałanie nadużyciom
Dokument źródłowy: Raport 2015

Polityka antykorupcyjna Liberty Global to dokument rozstrzygający kwestie związane z przekazywaniem środków pieniężnych lub wręczaniem łapówek jakimkolwiek osobom, w szczególności funkcjonariuszom publicznym. Adresatami polityki są wszyscy pracownicy Liberty Global Inc. (w tym UPC Polska) oraz podmioty zależne, w których obowiązuje Kodeks Postępowania w Biznesie Liberty Global, a także wszystkich pośredników, przedstawicieli, konsultantów i niezależnych podwykonawców działających w imieniu spółki lub któregokolwiek z jej podmiotów zależnych. Wdrożenie praktyki pozwoliło na precyzyjne określenie, jakie zdarzenia mogą budzić wątpliwości i jakie postępowanie należy w takiej sytuacji wdrożyć.