Polityka Antykorupcyjna ARP

Metryka praktyki

Firma: Agencja Rozwoju Przemysłu,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Przeciwdziałanie nadużyciom
Dokument źródłowy: Raport 2015

Celem Polityki Antykorupcyjnej wprowadzonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu jest ustalenie jednolitych zasad dotyczących postępowania i przeciwdziałania nadużyciom o charakterze korupcyjnym. Dokument precyzyjnie określa okoliczności, w jakich może dojść do konfliktu interesów oraz sposoby reagowania w takich sytuacjach. Polityka ma pomóc wszystkim pracownikom ARP w wyjaśnieniu kwestii związanych zarówno z przyjmowaniem, jak i oferowaniem korzyści majątkowych. Wątpliwości związane z postępowaniem w przypadku dopuszczalności korzyści majątkowych rozstrzyga Rzecznik ds. Etyki.