Politechnika Dziecięca

Metryka praktyki

Firma: Firma Oponiarska Dębica,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Politechnika Dziecięca to natomiast program, który polega na organizacji weekendowych zajęć dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat z regionu dębickiego. Celem wykładów jest wspieranie ich rozwoju i zachęcanie do pogłębiania wiedzy w zakresie nauk ścisłych (m.in. fizyki, astronomii, architektury oraz chemii). Przedsięwzięcie organizowane jest przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, a jego realizację wspiera finansowo Firma Oponiarska Dębica.