Poland Women’s Network

Metryka praktyki

Firma: Credit Suisse,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Poland Women’s Network to inicjatywa w ramach strategii CSR Credit Suisse Poland podkreślająca wagę różnorodności oraz zwracająca uwagę na wyzwania kobiet budujących karierę zawodową. W 2021 r. zorganizowano 25 wydarzeń w formie szkoleń, paneli dyskusyjnych i spotkań z kobietami sukcesu. Przygotowano także kampanię z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, a jesienią wspólnie z siecią prozdrowotną (Wellbeing & Care) w ramach miesiąca świadomości raka piersi (Pink October) prowadzone były akcje tematyczne. We współpracy z innymi sieciami zrealizowano warsztaty inkluzywnego języka i wychowywania dzieci. Działania sieci cieszą się dużym zainteresowaniem, co potwierdza frekwencja podczas organizowanych spotkań. Regularnie przeprowadzane są ankiety satysfakcji w odniesieniu do zrealizowanych i zaplanowanych inicjatyw. Znajomość sieci, ilość inicjatyw oraz nadsyłane opinie dowodzą tego, że działalność Poland Women’s Network jest potrzebna i doceniana przez pracowników. Kolejnym miernikiem jest liczba osób, które zapisały się do listy dystrybucyjnej jako indywidualni odbiorcy sieciowych komunikatów, wspierających idee PWN. Aktualnie jest to około 500 osób. Innym aspektem działaności Poland Women’s Network jest budowanie kultury organizacyjnej w firmie, którą trudno jest zmierzyć w krótkim okresie. Działania sieci, wspieranie i promowanie ich przez menedżerów wyższego szczebla (np. Senior Sponsora) sprawia, że rośnie ich znaczenie, a zachowania pracowników ulegają zmianom – stają się bardziej świadomi i otwarci na zagadnienia różnorodności i inkluzywności.