Pokój Przyjazny Rodzicom

Metryka praktyki

Firma: T-Mobile Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2014

Pokój Przyjazny Rodzicom to specjalnie wydzielona przestrzeń w biurze głównym T-Mobile Polska, gdzie pracownicy mogą wypełniać swoje obowiązki służbowe, jednocześnie mając pod opieką swoje dzieci. To odpowiedź na potrzeby osób będących w danym momencie w trudnej sytuacji, kiedy nie mają one możliwości zapewnienia dzieciom opieki. Pokój jest podzielony na dwie części: przestrzeń zabawy (znajduje się tu wyposażenie odpowiednie dla dzieci i młodzieży) i przestrzeń do pracy dla rodzica (trzy w pełni wyposażone stanowiska pracy). Każdy pracownik może skorzystać z tego rozwiązania raz na kwartał za zgodą przełożonego. Pokój działa od września 2014, a skorzystało z niego już ponad 100 osób.