Podziel się wiedzą

Metryka praktyki

Firma: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Podziel Się Wiedzą to projekt szkoleniowy, któremu przyświeca myśl „od Hestian dla Hestian”. Kadrę trenerską stanowią koledzy i koleżanki, którzy na co dzień mijają się na firmowych korytarzach. Na czas spotkań szkoleniowych zostają przewodnikami po świecie ubezpieczeń, ale nie tylko. Dzielą się również swoimi pasjami, m.in. fascynacją językiem polskim, tajnikami psychologii czy miłością do sztuki. Firma tworzy przestrzeń do networkingu – wymiany dobrych praktyk i zdobytych doświadczeń. Dla pracowników Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia rozwój to nie tylko hasło, a realna wartość, zarówno w perspektywie osobistej, jak i ogólnofirmowej. Aby rozwijać umiejętności szkoleniowe pracowników prowadzących zajęcia (w 2022 r. 27 osób) dla innych, firma dała im możliwość uczestnictwa w programie przygotowanym wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego. W 2022 r. na szkolenia zgłosiło się prawie tysiąc pracowników.