Podziel się umiejętnościami – Credit Suisse

Metryka praktyki

Firma: Credit Suisse,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Bezpośrednimi beneficjentami programu Podziel się umiejętnościami w 2016 roku było ok. 40 nauczycieli i ponad 1000 uczniów ze szkół zawodowych i technicznych we Wrocławiu i Gdańsku. W projekcie uczestniczą uczniowie zagrożeni wykluczeniem z rynku pracy. Jego celem jest rozwinięcie wśród młodzieży umiejętności, które w dalszej perspektywie zwiększą ich możliwości na znalezienie miejsc na rynku. Jednym z elementów programu jest udział pracowników Credit Suisse na zasadach wolontariatu. Ich współpraca z uczniami i nauczycielami obejmuje organizowanie i przeprowadzenie próbnych rozmów kwalifikacyjnych, dostarczenie szkoleń z zakresu zarządzania projektami oraz prowadzenie szeregu warsztatów dla młodzieży (m.in. planowanie pracy, praca w grupie) co prowadzi do zwiększania umiejętności uczniów. W 2016 roku 20 wolontariuszy z Credit Suisse przeszkoliło oraz przeprowadziło rozmowy próbne łącznie z ok. 200 uczniami ze szkół technicznych i zawodowych.

Więcej informacji