„Podziel się Posiłkiem” zaangażowanie pracowników – Danone

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Danone Sp. z o.o. od pięciu lat prowadzi program „Podziel się Posiłkiem” (PsP), którego celem jest eliminowanie niedożywienia dzieci w Polsce. W ramach programu uruchomiono wiele inicjatyw pozwalających jak najskuteczniej walczyć z tym problemem. Program finansowany jest dzięki marketingowi zaangażowanemu społecznie – konsumenci produktów firmy Danone, kupując te oznaczone logotypem PsP, wspierają walkę z niedożywieniem dzieci. Istotnym elementem programu PsP jest program grantowy „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem”, w którym wspierane są oddolne, lokalne inicjatywy grup obywatelskich, szkół i innych podmiotów chcących wdrażać twórcze i trwałe rozwiązania problemu niedożywienia dzieci w swoich społecznościach. W roku 2007 celem firmy było także włączenie pracowników do tego procesu, tak aby mogli podzielić się swoją wiedzą, ale również podnieść kompetencje wymagane w miejscu pracy.Danone Sp. z o.o. zorganizował projekt „Share Your Meal Experience”, czyli »Doświadcz „Podziel się posiłkiem”«, w ramach którego pracownicy firmy, wskazani przez swoich przełożonych, mogli wraz ze specjalistami ds. audytu organizacji grantobiorczych odwiedzić organizacje, które otrzymały dotację Danone’a w roku 2006/2007. Dzięki temu pracownicy mogli na własne oczy zobaczyć, jak pożytkowane są pieniądze przekazywane na walkę z niedożywieniem dzieci, ponadto mogli spotkać się i porozmawiać z ludźmi, którzy w lokalnych społecznościach walczą o lepszy byt dzieci i doprowadzają do prawdziwej zmiany społecznej, i wreszcie mogli doświadczyć ogromnej satysfakcji i radości, widząc dzieci, które dzięki programowi „Podziel się Posiłkiem” otrzymują jedzenie.

Udział w projekcie „Share Your Meal Experience” był dla pracowników nie tylko sposobem na doświadczenie realizacji misji firmy Danone, ale także elementem indywidualnego planu rozwoju. Spotykając się z działaczami społecznymi z całej Polski, a także z dziećmi – beneficjentami programu „Podziel się Posiłkiem” – pracownicy Danone’a rozwijali takie kompetencje, jak umiejętność dialogu z otoczeniem firmy czy otwartość. Spotkania te otworzyły wiele nowych możliwości współpracy pomiędzy firmą a lokalnymi społecznościami. Pracownicy działu marketingu czy zakupów wnieśli zupełnie nową perspektywę do programu, wskazując na nowe rozwiązania. Spotkania okazały się także ważnym przeżyciem osobistym, dzięki któremu niektóre organizacje pozostają w stałym kontakcie ze swoimi „wizytatorami”, którzy inicjują wiele działań na ich rzecz.