Podziel sie posiłkiem – Danone

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2003
“Podziel się posiłkiem” to program marketingu zaangażowanego społecznie będący częścią strategii społecznej odpowiedzialności firmy Danone polegającej na walce z niedożywieniem dzieci w Polsce.  Akcja “Podziel się posiłkiem”, zorganizowana we współpracy z Polską Akcją Humanitarną, ma na celu gromadzenie funduszy, które następnie zostają przekazane na rzecz akcji “Pajacyk” zajmującej się dożywianiem dzieci w szkołach. Pierwszym etapem programu odpowiedzialności społecznej Danone, w kwietniu 2003, było zorganizowanie konferencji pod nazwą “Problemy niedożywienia dzieci w Polsce – fakty i wyzwania”, we współpracy z Polską Akcją Humanitarną. Następnie przeprowadzono akcję skierowaną do szerokiego grona konsumentów. Oni to wybierając produkty Danone oznaczone logo “Podziel się posiłkiem!” pomagali gromadzić fundusze, które następnie zostały przekazane na konto programu Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej.Badania prowadzone przez Danone oraz konsultacje z organizacjami zajmującymi się niesieniem pomocy humanitarnej w Polsce wskazały, że problem niedożywienia dzieci jest tematem wymagającym natychmiastowej pomocy. Według najnowszych danych, ok. 30% polskich dzieci w wieku szkolnym jest niedożywionych. Jednak według nieoficjalnych danych pochodzących od licznych organizacji zajmujących się kwestią niedożywienia dzieci, problem ten może dotyczyć znacznie większej grupy.

Program “Podziel się posiłkiem” był wspierany działaniami promocyjnymi w mediach i sklepach. Informacja na temat akcji i logo umieszczone były na opakowaniach produktu i materiałach promocyjnych w sklepach, dodatkowo ukazywały się reklamy telewizyjne. Następnym krokiem w kierunku aktywizacji społecznej na rzecz pomocy w walce z niedożywieniem dzieci było zorganizowanie 19 października 2003 roku dnia “Podziel się posiłkiem!” na antenie TVP2. Gośćmi programu byli przedstawiciele organizatorów akcji oraz środowiska naukowego. Celem było zebranie dodatkowej kwoty na dożywianie dzieci poprzez wpłaty na konto Polskiej Akcji Humanitarnej.

Najważniejszym rezultatem akcji było ufundowanie ponad 300 000 posiłków w roku szkolnym 2003/2004. W trakcie spotkań grup roboczych, które zostały powołane po konferencji zorganizowanej przez Danone, zaproponowano przeprowadzenie badania we wszystkich polskich szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych, a także stworzenie bazy danych o organizacjach zajmujących się bezpośrednio dożywianiem dzieci i finansujących tego typu działalność. Baza ma powstać wiosną 2004 r. Podkreślano także wagę zaangażowania społeczności lokalnej w rozwiązywanie problemu niedożywienia na swoim terenie. Dożywianie jest bowiem tylko jednym z elementów przeciwdziałania biedzie dzieci i młodzieży. Samo nakarmienie uczniów nie zmieni ich sytuacji życiowej. Jest to jedynie pomoc doraźna. Prawdziwym wsparciem jest stworzenie im szansy wszechstronnego rozwoju i zdobycia wykształcenia na miarę ich możliwości i potrzeb oraz pokazanie innego życia, tak, by same chciały coś zmienić i walczyć o swoją przyszłość. Firma Danone będzie dalej współtworzyć ten program.