Podziel się posiłkiem – Danone

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
W 2004 roku firma Danone zorganizowała drugą edycję programu „Podziel się posiłkiem”. Rozpoczęła ją, organizowana we wrześniu przez Danone i PAH, konferencja zatytułowana „Niedożywienie dzieci w Polsce. Proponowane rozwiązania”. Patronami konferencji byli: Minister Edukacji Narodowej i Sportu Mirosław Sawicki oraz Minister Polityki Socjalnej Krzysztof Pater. Podczas spotkania przedstawiciele środowisk akademickich, organizacji społecznych, administracji państwowej, samorządów oraz biznesu wspólnie pracowali nad modelami przeciwdziałania niedożywieniu dzieci w Polsce. Przedstawiono również wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Danone i PAH na temat liczby niedożywionych uczniów w Polsce.23 października 2004 zorganizowano dzień „Podziel się posiłkiem”, podczas którego w mediach przeprowadzono akcję informacyjną poświęconą problemowi niedożywienia, a także pokazywano możliwe sposoby wspólnej walki z nim. W ciągu tego dnia w sklepach, które sprzedają produkty Danone, klienci mogli wziąć udział w wielkiej zbiórce żywności dla potrzebujących dzieci. Akcję przeprowadzono we współpracy z Federacją Banków Żywności. Zaangażowało się w nią wielu pracowników wolontariuszy. Razem zebrano w całej Polsce 120 000 kg żywności, co stanowiło równowartość 240 000 dodatkowych posiłków dla dzieci.

Ponadto w roku 2004 firma Danone uzupełniła program walki z niedożywieniem dzieci program grantowy „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!”. Celem programu jest walka z niedożywieniem dzieci i młodzieży w Polsce poprzez wsparcie działań lokalnych o charakterze oświatowym, kulturalnym, pomocowym, sportowym i turystycznym. Nadesłano 122 projekty, spośród których kapituła nagrodziła 10. W okresie wrzesień-grudzień 2004 firma Danone w ramach programu ufundowała dodatkowe
320 000 posiłków dla dzieci. Środki finansowe przeznaczone na ich zakup trafiły za pośrednictwem Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności oraz Programu „Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej.