Podwórko NIVEA – Rodzinne Miejsce Zabaw

Metryka praktyki

Firma: NIVEA Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Badania przeprowadzone przez NIVEA Polska stały się podstawą do stworzenia projektu Podwórko NIVEA Rodzinne Miejsce Zabaw. Firma postanowiła stworzyć 40 retro-nowoczesnych placów zabaw, które dzięki zastosowanym elementom nawiązują do klasycznych zabaw. Marka aktywizowała również lokalne społeczności do pracy na rzecz wspólnego dobra. Mechanizm konkursu zakładał bowiem, że ostateczne lokalizacje Rodzinnych Miejsc Zabaw całkowicie zależą od mieszkańców. W konkursie wzięło udział 1117 gmin i spółdzielni mieszkaniowych z całej Polski. W głosowaniu internetowym na zwycięskie lokalizacje Polacy oddali łącznie ponad 18 mln głosów. Planowane są kolejne edycje projektu.