Podpisując Kartę Różnorodności

Metryka praktyki

Firma: Egis Polska,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Firma Egis Polska zobowiązała się do rozwijania kultury różnorodności i inkluzywności podpisując Kartę Różnorodności. Tym samym firma dołączyła do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W 2021 roku w ramach inicjatywy firma postawiła sobie za cel zorganizowanie webinaru dla wszystkich pracowników na temat D&I, który był poprzedzony wewnętrzną ankietą. Ankieta pokazała stan wiedzy w temacie D&I, była również źródłem pomysłów i inspiracji dotyczących dalszych działań. Webinar firma zorganizowała w celu zainicjowania projektu, wyjaśnienia jego celowości oraz dostarczenia wiedzy merytorycznej i praktycznej. Partnerem spotkania był Diversity HUB. Podpisanie Karty Różnorodności firma traktuje jako, z jednej strony potwierdzenie swoich firmowych wartości, a z drugiej jako zobowiązanie do budowania tolerancyjnego i inkluzywnego środowiska pracy. Organizacja dostrzega korzyści wizerunkowe – employer branding oraz zalety dotyczące pozytywnego wpływu deklaracji na wewnętrzną kulturę i zaangażowanie pracowników (w perspektywie długofalowej).