Podpisanie Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety

Metryka praktyki

Firma: Aflofarm Farmacja Polska,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialny marketing
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Suplementy diety nie są lekami, a działania marketingowe mające na celu zwiększenie ich sprzedaży, w tym reklama, nie są obwarowane takimi ograniczeniami jak w przypadku leków. Aflofarm Farmacja Polska podpisał Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety i tym samym zobowiązał się do przestrzegania zawartych w nim zasad reklamowania suplementów diety. Dotyczą one m.in. stosowania czytelnego i jednakowego dla wszystkich tego typu produktów oznaczenia w reklamie, że produkt jest suplementem diety oraz zakazu odnoszenia się w reklamie suplementów do chorób, w taki sposób, który mógłby wskazywać na właściwości lecznicze produktu. Kodeks wyklucza ponadto wykorzystanie wizerunku lekarza w spotach reklamowych suplementów, a także wprowadza ograniczenia dotyczące reklam kierowanych do dzieci.