Podnoszenie świadomości biznesu w Polsce. Cykl konferencji edukacyjnych Zrównoważony Rozwój w Praktyce – SGS Polska

Metryka praktyki

Firma: SGS,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2013

Edukacja rynku odbywa się również poprzez inicjatywy branżowe oraz konferencje. Firma doradcza SGS Polska zorganizowała cykl konferencji edukacyjnych Zrównoważony Rozwój w Praktyce, którego celem było przybliżenie praktycznych aspektów wdrażania strategii odpowiedzialnego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi możliwych do wykorzystania oraz rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorstwa w Polsce i na świecie. Podczas spotkań zaprezentowane zostały m.in. sposoby mierzenia i raportowania śladu węglowego jako jedno z działań firm na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Przyjrzano się dobrym praktykom stosowanym przez firmy w takich obszarach, jak zarządzanie CSR, raportowanie, wykorzystywanie narzędzi i standardów CSR oraz komunikacja działań związanych z odpowiedzialnym biznesem.