Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Metryka praktyki

Firma: Agencja Rozwoju Przemysłu,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2015

Aby podnieść kwalifikacje zawodowe pracowników, Agencja Rozwoju Przemysłu organizuje i finansuje szkolenia, warsztaty, umożliwia także udział w konferencjach i refinansuje studia podyplomowe. W ARP prowadzone są kursy konwersacyjne z języka angielskiego. W 2015 r. pracownicy mieli możliwość uczestniczyć m.in. w szkoleniach dotyczących zarządzania ryzykiem, zarządzania projektami, MS Office, Adobe Photoshop, CSR, systemu ocen okresowych, mobbingu w miejscu pracy oraz tworzenia nowoczesnych prezentacji i raportów.