Podniesienie rangi zakupów w organizacji – Marketplanet

Metryka praktyki

Firma: Marketplanet,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Firma doradcza Marketplanet zajmuje się procesem zakupów w firmach zakładając, że jest to obszar szczególnie narażony na działania nieetyczne. Działalność jej polega na wdrażaniu w organizacjach dobrych praktyk zakupowych, które pozwalają zwiększyć przejrzystość decyzji zakupowych i zminimalizować ryzyko zachowań nieetycznych.

Dobre praktyki mają na celu wyeliminowanie z zakupów działań na szkodę przedsiębiorstwa, przyjmowanie przez pracowników korzyści majątkowych od kontrahentów pracodawcy, preferowanie wybranego kontrahenta wbrew interesom firmy. Reorganizacja zakupów obejmuje między innymi wprowadzanie odpowiednich standardów dokumentacyjnych, wprowadzeniu w organizacji zasad etyki jak i separację funkcji zarządczo – kontrolnych od operacyjnych.

W pracach projektowych szczególny nacisk położony jest na szkolenia personelu i wsparcie procesu zakupowego rozwiązaniami informatycznymi, które pozwalają na jego efektywne monitorowanie. Program Podniesienie rangi zakupów w organizacji i ograniczenie skali zachowań nieetycznych realizowany jest dwutorowo: poprzez edukację środowisk biznesowych i wdrażanie systemowych rozwiązań minimalizujących ryzyko zachowań nieetycznych. Do grona korporacji, którym Marketplanet pomógł wdrożyć dobre praktyki w zakupach należą między innymi: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Telekomunikacja Polska S.A, PTK Centertel Sp. z o.o., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.