Podcast „Przerwa na Compliance”

Metryka praktyki

Firma: ROHLIG SUUS Logistics,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Edukacja
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Podcast „Przerwa na compliance” emitowany od marca 2022 r. ma na celu podniesienie świadomości pracowników ROHLIG SUUS Logistics na temat zgodności i praw człowieka. Z materiałów można dowiedzieć się m.in., w jaki sposób pracownicy powinni zgłaszać nieprawidłowości, weryfikować dostawców oraz czym jest Kodeks Etyczny i jakie informacje można w nim znaleźć. Prowadzący w przystępny sposób przedstawiają tematy trudne oraz sytuacje, na które każdy można być narażony w codziennej pracy. Odcinki kierowane są do pracowników firmy i emitowane za pomocą intranetu. Poprzez realizację praktyki firma podniosła świadomość pracowników na temat ich praw w miejscu pracy, sposobu zgłaszania nieprawidłowości oraz przybliżyła zakres działań w obszarze compliance.