Podaruj Zdrowie Seniorom – Pelion

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2013

Pelion prowadzi aktywne działania skierowane do seniorów. Jednym z nich była dwudniowa akcja Podaruj Zdrowie Seniorom, adresowana do mieszkańców Płocka w wieku 50+ i objęta patronatem Prezydenta Miasta. Pierwszego dnia zebrano wnioski o pomoc na leczenie od osób w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej. Przekazano im działające na zasadzie przedpłaty karty Podaruj Zdrowie, które można realizować, wyłącznie kupując leki w aptekach na terenie całego kraju.Drugiego dnia odbyło się seminarium naukowe poświęcone tematyce profilaktyki i promocji zdrowia seniorów, zorganizowane wspólnie przez Dbam o Zdrowie (korporacyjną fundację Pelion) oraz Partnerstwo 50+, skupiające 3 płockie organizacje zajmujące się opieką nad osobami starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi – Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Płocki, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku oraz Fundację Agencji Służb Społecznych.