Podaruj Zdrowie – Grupa Kapitałowa Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.

Metryka praktyki

Firma: Grupa Kapitałowa Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
W Polsce, według raportu UE, ok. 4 mln Polaków żyje na granicy ubóstwa, a co trzecia osoba nie wykupuje recept. Chcąc pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w dostępie do produktów leczniczych, opracowano program „Podaruj Zdrowie”, który realizuje założona przez firmę Fundacja Dbam o Zdrowie.Od 2008 roku, w 17. miastach Polski z 7 województw, w ramach inicjatywy powstawały tymczasowe  biura, gdzie przyjmowano wnioski, na podstawie których przyznawano, zgodnie z regulaminem,  pomoc. Przekazywano ją w postaci specjalnych kart, za które można było kupić wyłącznie leki i środki medyczne, tylko w aptekach, co gwarantowało jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. O akcji, przez cały czas jej trwania, informowano w lokalnych mediach i aptekach.

Akcje prowadzone były pod patronatem władz miejskich, które angażowały do pomocy lokalne ośrodki pomocy i urzędy miast. Brali w nich udział także pracownicy firmy na zasadzie wolontariatu.  Dzięki akcji pomoc otrzymało ok. 15 tys. osób − głównie osoby starsze, emeryci i renciści, a także przewlekle chorzy, matki samotnie wychowujące dzieci, rodziny wielodzietne. Osoby będące w najgorszej sytuacji życiowej otrzymują pomoc również po zakończeniu akcji, dzięki funduszom przekazanym przez Fundację (1,3 mln zł).

W planach jest kontynuowanie akcji w pozostałych rejonach kraju oraz jej powtórzenie w tych regionach, w których sytuacja jest najtrudniejsza (największe zagrożenie bezrobociem oraz największy odsetek osób starszych).