Podaruj Radość Dzieciom – RECKITT BENCKISER PRODUCTION POLAND SP Z O.O.

Metryka praktyki

Firma: Reckitt Benckiser,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

Reckitt Benckiser w Nowym Dworze Mazowieckim jako odpowiedzialny społecznie pracodawca, wychodząc na przeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, wspiera okoliczne instytucje pożytku publicznego. Akcja dobroczynna pod nazwą „Podaruj Radość Dzieciom” została zapoczątkowana w 2006 roku. Stałą opieką objęty został Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie. Jest on niepubliczną wielofunkcyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej prowincji łódzkiej przeznaczona dla 30 wychowanków w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat. Dobra praktyka polega na przekazywaniu darowizn nie tylko w postaci finansowej, ale również w postaci produktów firmy. W kampanię został zaangażowany zarówno zarząd firmy jak i cała kadra pracownicza. Pomoc miała charakter nie tylko materialny, ale również przejawiała się poświęceniem sił i czasu pracowników do osiągnięcia wyznaczonych celów. Dzięki hojności pracowników oraz pomocy Dyrekcji firmie udało się: Wyremontować i wyposażyć aneks kuchenny dzieciom; Wyposażyć plac zabaw; Zakupić odzież sportową na lekcje wychowania fizycznego; Pomalować pokoje mieszkalne i pomieszczenia socjalne Domu Dziecka; Zorganizować wycieczkę w Dniu Otwartym naszej Fabryki; Zakupić gwiazdkowe prezenty od Świętego RB Mikołaja. Zakupić wyprawki szkolne zgodnie z potrzebami dzieci.