Podaruj Dzieciom Słońce – Procter&Gamble

Metryka praktyki

Firma: Procter and Gamble,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Mechanizm akcji „Podaruj Dzieciom Słońce” pozostaje niezmienny od momentu jej inauguracji w 1999 roku. Konsumenci wspomagają cele dobroczynne, wybierając podczas codziennych zakupów produkty z półek oznaczonych charakterystycznym żółtym słoneczkiem – symbolem akcji. Co roku część zysku od sprzedaży określonych produktów zostaje przekazana na konto Fundacji Polsat, która dokonuje zakupu sprzętu medycznego związanego z daną akcją.W 2007 roku odbyła się kolejna, dziewiąta już edycja „Podaruj Dzieciom Słońce”. Wiodącym celem akcji była pomoc najbardziej potrzebującym oddziałom pediatrycznym w szpitalach powiatowych. Akcja wyróżniała się więc na tle pozostałych większą regionalizacją działań – konsumenci z konkretnego regionu mogli bezpośrednio przyczyniać się do poprawy sytuacji dzieci leczonych w ich najbliższej okolicy. W dziewiątej edycji „Podaruj Dzieciom Słońce” w sumie uzbierano 5 482 8000 mln zł, w tym najwięcej w województwie mazowieckim – 913 700 zł.W ciągu ośmiu edycji trwania akcji udało się zebrać ponad 36 mln zł, które zostały przekazane na cele realizowane w poszczególnych latach. Przeprowadzone badania opinii na temat akcji „Podaruj Dzieciom Słońce” świadczą o wysokiej świadomości akcji wśród respondentów oraz dużej wiarygodności działań firmy Procter&Gamble i Fundacji Polsat.

Akcja „Podaruj Dzieciom Słońce” pozwala połączyć realizację celów ekonomicznych firmy z działaniem na rzecz dobra społecznego. Procter&Gamble promuje swoje produkty, wspierając jednocześnie rozwiązywanie ważnych problemów społecznych i pokazując konsumentom, że ich codzienne decyzje zakupowe mogą nabrać głębszego znaczenia. Budowany jest również dobry wizerunek oraz reputacja marek na rynku, a wzrost sprzedaży i zwiększenie lojalności klientów uzyskiwane są przy jednoczesnym prowadzeniu działań charytatywnych. Firma postrzegana jest jako odpowiedzialna i dbająca o otoczenie, a działania dodatkowo motywują i inspirują zarówno pracowników, jak i pozostałe grupy interesariuszy. Współpraca z Fundacją Polsat daje dobre doświadczenia w kontaktach i partnerstwie z organizacją pozarządową przy realizacji wspólnych, szczytnych celów dla poprawy jakości opieki medycznej nad dziećmi.