„Plusletter” – Polkomtel

Metryka praktyki

Firma: Polkomtel,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Elektroniczny informator „Plusletter” umożliwia osobom zatrudnionym w firmie szybki dostęp do informacji potrzebnych nie tylko w pracy. Głównym celem jego powstania było usprawnienie przepływu informacji od kadry zarządzającej do pracowników Spółki.

To właśnie pracownicy Polkomtela, podczas corocznych badań satysfakcji zwrócili uwagę na niewystarczający dostęp do bieżących informacji o działalności firmy. „Plusletter” to dynamiczny ośrodek w intranecie, zasilany przez redaktorów treści pracowników z różnych obszarów funkcjonowania Spółki, głównie członków Międzydepartamentalnego Zespołu Komunikacji Wewnętrznej.

Proces dostarczania informacji koordynowany jest przez redaktora lokalnego, który ma dodatkową możliwość filtrowania i moderowania komunikatów. Krótkie zapowiedzi o pojawieniu się nowych, ważnych informacji w „Plusletterze” rozsyłane są cyklicznie e-mailem z linkiem do strony w intranecie.

Stałe rubryki poświęcone są takim tematom, jak oferta firmy, komunikaty Zarządu i od dyrektorów, wydarzenia z centrali i regionów, informacje o salonach firmowych, a także operacyjne i wspierające Help Desk, przekazywane głównie przez HR  itp.

Przed wprowadzeniem „Pluslettera” informacje przekazywane z różnych źródeł rozsyłane były e-mailem do wszystkich pracowników. Stworzenie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej nie wymagało dużych nakładów, gdyż wiedza w Spółce już istniała, trzeba było ją tylko usystematyzować i udostępnić wygodne narzędzie do transferu.

„Plusletter” tworzy jedno źródło dostarczanych na czas informacji, z możliwością przeglądania wiadomości archiwalnych, zwiększając tym samym poziom satysfakcji pracowniczej w obszarze komunikacji wewnętrznej.