Plebiscyt „Polacy z werwą” – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

PKN ORLEN stworzył i realizuje plebiscyt „Polacy z werwą”, aby promować i uhonorować najzdolniejszych i najbardziej twórczych młodych Polaków w 7 kategoriach: design, innowacje w biznesie, kultura i sztuka, ochrona środowiska, medycyna, nauka oraz sport. Zwycięzcy otrzymali granty w wysokości 50 tys. zł, z przeznaczeniem na dalszy rozwój zawodowy. Laureaci wyłonieni zostali w czasie trzy etapowego głosowania, angażującego zarówno jury składające się ze specjalistów i autorytetów w danych dziedzinach, jak i szerszą publiczności – poprzez głosowanie internetowe.