Platforma Wolontariatu – nowe narzędzie współpracy w ramach programu wolontariatu pracowniczego Kompanii Wolontariuszy – Kompania Piwowarska

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2012

Sposobem na zachęcanie pracowników do wolontariatu, ale i na ułatwienie otrzymania wsparcia jest wdrażanie narzędzi umożliwiających sprawniejszy przepływ informacji między zainteresowanymi stronami. Platforma Wolontariatu to autorskie i nowatorskie narzędzie Kompanii Piwowarskiej, opracowane z myślą o usprawnieniu działań w obszarze wolontariatu, który w firmie działa już od 13 lat. Narzędzie to jest pomostem pomiędzy organizacjami (organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na rzecz dobra publicznego) a wolontariuszami z KP; osobami potrzebującymi a tymi, którzy swą pomoc chcą zaoferować. Platforma ma za zadanie integrować w jednym miejscu dane dotyczące wolontariatu na wszystkich jego etapach: począwszy od zaistnienia pomysłu wsparcia konkretnych ludzi, poprzez zgłoszenie działania przez pracowników lub organizacje, po włączanie innych osób do współpracy, przyznanie środków finansowych, na rozliczeniu w formie raportu kończąc. Platforma Wolontariatu jest wewnętrznym narzędziem KP, które integruje środowiska wolontariuszy i sprawy związane z wolontariatem i projektami. W roku rozliczeniowym (kwiecień 2011 – marzec 2012) 192 wolontariuszy KP zrealizowało łącznie 28 projektów, przeznaczając na to 1558 godzin.

https://www.youtube.com/watch?v=QglVWHIj4Hw

Więcej informacji